คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทั้งหมดของคณะ
ติดต่อเรา
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    The 55-Year Chalermprakiat
Building, 8th floor, 1, Chalongkrung Street,
Ladkrabang, Bangkok, 10520