คณะวิศวกรรมศาสตร์

International Program

B.Eng. Robotics and AI Engineering (Internation Program)

   Double Degree Program  
   Robotics and AI Engineering Curriculum  

Application Period

Direct Admission 1.1

Early Round

1 - 31

Oct 2022

Admission Quota

15

Seats

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

Dec 2022

Admission Quota

15

Seats

Direct Admission 1.2

Direct 1

1 - 20

Dec 2022

Admission Quota

5

Seats

TCAS 2

Quota

1 - 15

Mar 2023

Admission Quota

5

Seats

Direct Admission 2

Direct 2

1 - 15

Mar 2023

Admission Quota

5

Seats

TCAS 3

Admission

7 -13

May 2023

Admission Quota

5

Seats

Tuition Fees

90,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program B.Eng. Robotics and AI Engineering (Internation Program) Course ?

Robotics and AI หลักสูตรที่เป็นเทรนด์เทคโนโลยีอนาคต และตอบโจทย์อุตสาหกรรม New S-curve ใหม่ ของประเทศ โดยมีจุดแข็งคือการเน้นการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ทฤษฎีที่เข้มข้นพร้อมการฝึกปฏิบัติและทดลองทำจริงผ่านโจทย์ที่กำหนดจากภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งองค์การชั้นนำด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ตามความร่วมมือกับหลักสูตร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาร่วมสอนเพื่ออัพเดทเทรนเทคโนโลยีและการแก้ปัญหาแนวปกติใหม่ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนจะได้รับโจทย์และเรียนรู้เครื่องมือที่ทันสมัยจากภาคอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาและสามารถใช้งานได้จริง นอกจากนี้หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สจล. จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นวิศวกรที่มีพร้อมและมีความสามารถแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับสากล

Why Choose the International Program B.Eng. Robotics and AI Engineering (Internation Program) Course at KMITL ?

Robotics and AI หลักสูตรที่เป็นเทรนด์เทคโนโลยีอนาคต และตอบโจทย์อุตสาหกรรม New S-curve ใหม่ ของประเทศ โดยมีจุดแข็งคือการเน้นการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ทฤษฎีที่เข้มข้นพร้อมการฝึกปฏิบัติและทดลองทำจริงผ่านโจทย์ที่กำหนดจากภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งองค์การชั้นนำด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ตามความร่วมมือกับหลักสูตร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาร่วมสอนเพื่ออัพเดทเทรนเทคโนโลยีและการแก้ปัญหาแนวปกติใหม่ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนจะได้รับโจทย์และเรียนรู้เครื่องมือที่ทันสมัยจากภาคอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาและสามารถใช้งานได้จริง นอกจากนี้หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สจล. จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นวิศวกรที่มีพร้อมและมีความสามารถแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับสากล

Job Opportunities

  • Roboticist or Robotic Engineer
  • Startup Entrepreneur in High Tech
  • AI Engineer
  • System Engineer
  • AI programmer
  • Solution Engineer
  • System Integration Engineer
  • etc.

เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ตามความถนัดและความสามารถ

Contact Us
คณะวิศวกรรมศาสตร์
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang