คณะวิศวกรรมศาสตร์

International Program

B.Eng. Electrical Engineering (Internation Program)

   Electrical Engineering  
   Electrical Engineering Curriculum  

Application Period

Direct Admission 1.1

Early Round

1 - 27

Oct 2023

Admission Quota

10

Seats

TCAS1

Portfolio

1 - 20

Dec 2023

Admission Quota

10

Seats

Direct Admission 1.2

Direct 1

TBC

TBC 2023

Admission Quota

10

Seats

TCAS 2

Quota

TBC

TBC 2024

Admission Quota

5

Seats

Direct Admission 2

Direct 2

TBC

TBC 2024

Admission Quota

5

Seats

Direct Admission 3

Direct 3

TBC

TBC 2024

Admission Quota

5

Seats

Tuition Fees

90,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program B.Eng. Electrical Engineering (Internation Program) Course ?

The program aims at offering all our students a broad and balanced curriculum that provides rewarding and stimulating activities to prepare them for working internationally and professionally.

The program is accredited by the Council of Engineers, Thailand (COE). Graduated students are eligible to take the exam and get a professional license in electrical engineering from COE (in major Electrical Power).

Major in Electrical Engineering

  • Electrical Power
  • Mechatronics

Why Choose the International Program B.Eng. Electrical Engineering (Internation Program) Course at KMITL ?

Through the hands-on practicing and guidance, students will learn a great deal about being a handy electrical power engineer. Apart from the technical knowledge, soft skills required to be an outstanding engineer such as creativity, communication, and collaboration skills in problem-based learning are also provided.

Job Opportunities

  • วิศวกรไฟฟ้า
  • วิศวกรโรงงาน
  • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
  • วิศวกรที่ปรึกษา
  • วิศวกรโครงการ
  • วิศวกรออกแบบ
  • ผู้รับเหมางานระบบ
  • ธุรกิจส่วนตัว
Contact Us
คณะวิศวกรรมศาสตร์
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang