วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

International Program

วิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ)

Application Period

TCAS 3

7 - 13

พฤษภาคม 2566

Admission Quota

30

Seats

Direct Admission 4-1

8-20

พฤษภาคม 2566

Admission Quota

30

Seats

TCAS 4

29-30

พฤษภาคม 2566

Admission Quota

30

Seats

Tuition Fees

90,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program วิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) Course ?

เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรม ทั้งการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาการข้อมูลการบินและอวกาศ และอากาศยานไร้คนขับ

Why Choose the International Program วิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) Course at KMITL ?

เรียนหลักสูตรนานาชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิศวกรรมและภาษาเพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน เรียนเน้นเฉพาะทางและลงมือปฏิบัติจริง ผลักดันให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งสายงานอากาศยานไร้คนขับ และวิศวกรอากาศยานและอวกาศ

Job Opportunities

Drone Pilot

Aerospace Engineer

Aircraft Data Analyst

Aircraft Maintenance Engineer

Aircraft Mechanic

Space Satellite

 

Contact Us
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang