คณะแพทยศาสตร์

International Program

แพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

   Doctor of Medicine (International Program)  

Application Period

Tuition Fees

495,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program แพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) Course ?

Faculty of Medicine, KMITL is 6-year advanced professional and research-based bachelor program. We providing a robust curriculum including all English core, transformative learning, system approach and heavy emphasis on cutting edge research initiatives, we aim beyond the conventional to develop sustainable medical breakthroughs.

 

Why Choose the International Program แพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) Course at KMITL ?

 

With the establishment of the nation’s FIRST international medical program, we have broken through boundaries so that others can follow.

Now, we embark on the newest chapter of INNOVATING THE FUTURE to unlock even more opportunities for our medical students.

  • Approved International Curriculum from the Thai Medical Council
  • Guaranteed Eligibility to Take the Thai Medical Licensing Examination
  • Guaranteed International Study Opportunities with Carnegie Melon University, USA
  • Guaranteed Research Grant for 4th Year Students
  • Innovative Research with KMITL Facilities Including: Engineering, Architecture, Nano Technology etc.

Job Opportunities

  • Doctors
  • Researchers
Contact Us
คณะแพทยศาสตร์
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang