วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

   ข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

1 ก.ย. – 16

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 30

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ?

เป็นหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร มีสิทธิ์ในการยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม งานไฟฟ้ากำลัง

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ที่ สจล. ?

  • หลักสูตร/คณาจารย์/เครื่องมือมาตรฐานได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
  • มีความใกล้ชิดกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการ สจล. 1 เดียว KMITL ONE
  • บรรยากาศวิทยาเขต ใกล้ชายทะเล ห่างไกลจากมลพิษ
  • ค่าครองชีพถูกกว่าในเมืองใหญ่

โอกาสในการหางาน

  • สามารถทำงานในภาครัฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโรงไฟฟ้าต่างๆ
  • เป็นวิศวกรไฟฟ้า ให้ภาคอุตสาหกรรม ต่างๆ
  • เป็นวิศวกรโครงการ ด้านไฟฟ้า
  • ประกอบธุรกิจด้านไฟฟ้า
ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง