คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

International Program

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

   Bachelor of Science Program in Architecture (International Program)  

Application Period

1

Direct Inter

เปิดคู่ขนานกับ TCAS ทุกรอบ

ก.ย.- พ.ค. ทุกปี

Admission Quota

25

Seats

2

Portfolio

ตุลาคม ทุกปี

Admission Quota

25

Seats

3

โควตา

กุมภาพันธ์ ทุกปี

Admission Quota

25

Seats

4

Admission

พฤษภาคม ทุกปี

Admission Quota

25

Seats

Tuition Fees

92,500

Baht / Semester

Why Choose the International Program สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) Course ?

Bachelor of Science Program in Architectural (international Program) focuses on responding to the change of design paradigm and combining the expertise of needed in the 21st century by developing design innovations that respond to a specific target group of international standards. This will increase the ability of Thai designers to be accepted both at domestic and abroad. Including an understanding of the social, cultural, and technological context that constantly changing which will result in the quality of the design to be able to express identity.

  • https://www.facebook.com/AIDTKMITL

Why Choose the International Program สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) Course at KMITL ?

เป็นหลักสูตรแรกๆ ของประเทศที่ผนวกศาสตร์ทางAIและDesign Thinkingเข้ากับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีช่องทางการทำงานที่หลากหลายและสอดรับกับการทำงานและเทคโนโลยีในอนาคต

Job Opportunities

“Job
Digital Architect
Building Information Modeling (BIM) Manager
Architectural Visualizer
Artificial Intelligence Architect
Construction Manager
Facility Manager
Real-estate Project Manager
Property Developer
Glocal Architect
Environmental Architect
Tropical Design Researcher
Sustainable-design Expert
Inclusive Design Architect
Universal Design Specialist
User-Experience Expert
CEO in Architecture Enterprise

Contact Us
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang