คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

International Program

สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

   เล่มหลักสูตร  

Application Period

1

Direct Inter

เปิดคู่ขนานกับ TCAS ทุกรอบ

พฤศจิกายน-มิถุนายน

Admission Quota

25

Seats

2

Portfolio

พฤศจิกายน

Admission Quota

25

Seats

3

โควตา

กุมภาพันธ์

Admission Quota

25

Seats

4

Admission

พฤษภาคม

Admission Quota

5

Seats

5

รับตรงอิสระ

พฤษภาคม

Admission Quota

25

Seats

Tuition Fees

92,500

Baht / Semester

Why Choose the International Program สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) Course ?

  • ASIAN’s first international program that
    • Combines theories ad practices in arts management.
    • Give students opportunities to broadly explore, experiment and create multidisciplinary artwork.
    • Pioneers and specializes in Creative Arts and Curatorial Studies
  • https://www.facebook.com/cacskmitl/

Why Choose the International Program สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) Course at KMITL ?

  • CACS KMITL is the 1st initiative international program in the genre of Creative art and Curatorial Studies in bachelor’s degree that portrays the principle of Art and Management together in order that the learner could progress their education in the further steps.

 

 

 

Job Opportunities

“Job”

-Artist

-Artist Assistant

-Designer

-Exhibition Designer

-Arts Organizer

-Project Manager

-Artwork Officer

-Art Entrepreneur

-Art and Cultural Researcher

-Academic

-Gallerist

-Museums Officer

-Creative

-Art Director

Contact Us
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang