วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

   โครง KMITL ONE  
   ข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

1 ก.ย. – 16

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

50

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 20

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ?

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นการออกแบบ และพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรมสมองกลฝังตัว เซนเซอร์ และการควบคุมการทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยมีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สจล. ?

  • หลักสูตร/คณาจารย์/เครื่องมือมาตรฐาน ได้รับการรับรองจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • มีความใกล้ชิดกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการ สจล. 1 เดียว KMITL ONE
  • บรรยากาศวิทยาเขต ใกล้ชายทะเล ห่างไกลจากมลพิษ
  • ค่าครองชีพถูกกว่าในเมืองใหญ่

โอกาสในการหางาน

  • วิศวกรทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรม
  • วิศวกรซ่อมบำรุงทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรซัพพอร์ต ทางด้านเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือแพทย์
ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง