วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

   โครงการ KMITL ONE  
   ข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

1 ก.ย. – 16

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

50

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 20

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ?

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มุ่งเน้นเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ระบบโครงข่ายการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต การออกแบบเครื่องมือสื่อสาร สายอากาศ นอกจากนี้ยังมีสถานีตรวจวัดสภาพชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ 1 เดียวในอาเซียน

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ที่ สจล. ?

  • หลักสูตร/คณาจารย์/เครื่องมือมาตรฐานได้รับการรับรองสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • มีความใกล้ชิดกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการ สจล. 1 เดียว KMITL ONE
  • บรรยากาศวิทยาเขต ใกล้ชายทะเล ห่างไกลจากมลพิษ
  • ค่าครองชีพถูกกว่าในเมืองใหญ่

โอกาสในการหางาน

  • วิศวกรด้านการสื่อสารในบริษัทธุรกิจการสื่อสารชั้นนำ และในนานาชาติ
  • วิศวกรในภาครัฐ ด้านการสื่อสาร สถานีวิทยุการบิน
  • วิศวกรไฟฟ้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ระบบราง โรงงานผลิต บริษัทเครื่องมือการสื่อสาร
  • ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง