กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 2

Quota

1 - 15

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

25

คน

TCAS 3

Admission

7 - 13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

15

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย ?

 1. ปัจจุบัน เทคโนโลยีสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยจะเห็นได้จากเทคโนโลยีสื่อสาร 5G ที่ทั่วโลกกำลังพัฒนาอย่างเร่งด่วน และเทคโนโลยีสื่อสารในอวกาศที่บริษัทชั้นนำของโลกกำลังแข่งขันอย่างดุเดือด
 2. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย สจล. มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสารในทุกมิติ เช่น เทคโนโลยีสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม เทคโนโลยีสื่อสารระหว่างเครื่องจักร ระบบคลาวด์ อุปกรณ์ IoT และอื่นๆ

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย ที่ สจล. ?

 1. เป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารที่แรกของอาเซียน
 2. อาจารย์มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นในวงการ
 3. บุคคลากรของหน่วยงานรัฐและเอกชนในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และวิศวกรรมเครือข่าย ส่วนใหญ่จบจากหลักสูตรนี้

โอกาสในการหางาน

ตัวอย่างอาชีพ

 1. วิศวกรโทรคมนาคม
 2. วิศวกรสื่อสาร
 3. วิศวกรเน็ตเวิร์ค
 4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

ตัวอย่างบริษัท

 1. บริษัทที่พัฒนาอุปกรณ์โทรคมนาคมและเน็ตเวิร์ค เช่น Huawei Cisco Ericsson Nokia เป็นต้น
 2. หน่วยงานรัฐที่ให้บริการโครงข่ายสื่อสาร เช่น NT เป็นต้น
 3. บริษัทที่ให้บริการโครงข่ายสื่อสาร เช่น AIS DTAC True เป็นต้น
 4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเหนือภาคพื้นดิน เช่น Thaicom วิทยุการบิน เป็นต้น
 5. หน่วยงานกำกับด้านการสื่อสาร เช่น กสทช
 6. หน่วยงานกำกับการบิน เช่น CAAT
 7. ผู้ให้บริการเทคโนโลยี Cloud เช่น บริษัทที่ได้รับสิทธิจาก Huawei Google Amazaon Microsoft เป็นต้น
 8. ระบบสื่อสารของบริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เช่น EGAT เป็นต้น
 9. ระบบสื่อสารของบริษัทรถไฟฟ้า เช่น BAM เป็นต้น
ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง