กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน อ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (อนุปริญญา) ?

ทำไมต้องเรียน อ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (อนุปริญญา) ที่ สจล. ?

โอกาสในการหางาน

ติดต่อเรา
สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520