คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร ศศ.บ.

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ?

ปัจจุบันนี้ การแข่งขันในสังคมการทำงานนับวันจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้มีทักษะและความสามารถที่เหนือกว่าย่อมมีโอกาสเลือกงาน และสามารถต่อรองค่าตอบแทนได้ ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำท่านไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอน

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ที่ สจล. ?

สำหรับผู้ที่ตั้งเป้าไว้ว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำทันที หลักสูตรนี้ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ คุณจะได้รับโอกาสไปทำงานและเพิ่มพูนประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศคู่ค้าของญี่ปุ่นได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ มีศิษย์เก่าที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี ความร่วมมือของสาขาภาษาญี่ปุ่น – สถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น (Tokai University, Fukuoka Institute of Technology, Meiji University, Hokkaido University, University of East Asia) – สถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น (Astmil Corporation, Fujita Kanko Inc., สมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งยูฟุอิน จ.โออิตะ) – สถานประกอบการในประเทศไทย (Mainichi Academic Group, J-Education, Siam Denso Manufacturing Co., Ltd.)

โอกาสในการหางาน

  • Interpreter/ Translator
  • Japanese Speaking Staff (Sales/ Consultant/ Secretary/ Co-Ordinator/ Admin/ HR)
  • Other (Language Teacher/ Flight attendant/ Tourist company/ Hotel staff)
  • เงินเดือนสำหรับนักศึกษาจบใหม่ขึ้นอยู่กับผลสอบ JLPT (N3 เริ่มต้น 25,000 บาท/ N2 เริ่มต้น 30,000 บาท/ N1 เริ่มต้น 35,000 บาท) ข้อมูลจาก J-education, สิงหาคม 2562 (https://jeducation.com/main/salary_japanese/)
  • บัณฑิตจบใหม่ของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมีอัตราการได้งานทำ 95.7% อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 25,026.32 บาท ข้อมูลจาก สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี สจล. (http://www.cca.kmitl.ac.th/file/2562/QA2562/information/รายงานภาวะการมีงานทำ60.pdf)”
ติดต่อเรา
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง