คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตร ทล.บ.

บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง 2 ปี)

   หลักสูตรบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

แบบรับตรง รอบที่ 3

วันนี้ -20

เมษายน 2566

รับสมัครจำนวน

25

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ทล.บ. บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ?

เป็นหลักสูตรที่ได้ความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุจํากัด

  1. บัณฑิตจบแล้วมีงานทำทันที
  2. ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
  3. เป็นการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน ปี 1 เรียนที่ สจล. ปีที่ 2 เรียนและฝึกทำงานจริงที่ไทวัสดุ
  4. เรียนใน 4 กลุ่มสาระวิชา Home Solution / Online Marketing / Technology: BIM  3D animation / Soft Skills
  5. จบการศึกษาไทวัสดุรับเข้าทำงาน
  6. โอกาสก้าวหน้าถึงผู้จัดการสาขา
  7. มีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 

 

 

ทำไมต้องเรียน ทล.บ. บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ที่ สจล. ?

ด้วยทักษะและหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสมรรถนะในโลกยุคใหม่ บัณฑิตจากหลักสูตรนี้สามารถก้าวเข้าสู่อาชีพต่างๆดังนี้

(1) พนักงานแนะนำสินค้า และบริการในสถานประกอบการด้านจำหน่ายสินค้า เช่น สินค้าที่เกี่ยวกับบ้าน วัสดุก่อสร้าง

(2) พนักงานบริการ แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และบริการ โดยใช้การบูรณาการนวัตกรรมในด้านต่างๆ

(3) พนักงานขายสินค้า และให้บริการเกี่ยวกับสินค้า

(4) พนักงานให้ความรู้ กับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และบริการ ในด้านเทคนิค และการใช้งานสินค้า

(5) พนักงานให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และการบริการ

(6) พนักงานให้บริการลูกค้าหลังการขาย

(7) นักออกแบบกราฟิก

(8) นักการตลาด / นักการขายดิจิทัล

(9) นักสื่อสารดิจิทัล

(10) ผู้แนะนำสินค้า

(11) ผู้รับเหมา / ผู้รับเหมาย่อย

(12) ผู้กำหนดรายละเอียด วัสดุงานก่อสร้าง

(13) นักถอดแบบ ประมาณราคา กำหนดเงื่อนไขการการจ้าง การก่อสร้าง

โอกาสในการหางาน

ไทวัสดุรับเข้าทำงานหลังจบการศึกษาทุกคน โอกาสก้าวหน้าถึงผู้จัดการสาขา

ติดต่อเรา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง