คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตร ค.อ.บ.

ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี) ?

เป็นหลักสูตรวิชาชีพครู ที่ทำให้ท่านเป็นได้มากกว่าความเป็นครู

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี) ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่บูรณาการ วิชาชีพครู และ องค์ความร้ทางวิชาชีพด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ไว้ด้วยกัน

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
วิชาชีพครู
ผู้ช่วยสถาปนิกภายใน
ผู้ช่วยมัฑณากร
เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาทโดยเฉลี่ย”

ติดต่อเรา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง